Onderwijs & educatie

Aanbod voor groepen

Jaarlijks komen vele onderwijsgroepen voor een educatief bezoek naar Museum Vrolik. De groepen variëren van leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs tot universitaire studenten en bezoekers van wetenschappelijke congressen. We hebben ook ervaring met het ontvangen van groepen uit het speciaal onderwijs, MBO en HBO.

Voor onderwijsgroepen maar ook voor particuliere groepen heeft Museum Vrolik diverse soorten aanbod, welke indien gewenst met elkaar te combineren zijn. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld een rondleiding met opdrachten, of na uw rondleiding anatomisch tekenen – voor een vakoverstijgende excursie. Voor de jongere bezoekers zijn er ook speurroutes beschikbaar. Het is altijd mogelijk voor een onderwijsgroep om, eventueel in combinatie met een ander programmaonderdeel, vrij rond te kijken of om een eigen onderwijsopdracht uit te voeren – mits natuurlijk de museumregels in acht worden genomen.

Klik op het gewenste onderdeel hieronder voor meer informatie.

Het hersenmodel hierboven wordt al ruwweg 150 jaar voor academisch onderwijs gebruikt (niet in de vaste opstelling te zien). Het hersenmodel hierboven wordt al ruwweg 150 jaar voor academisch onderwijs gebruikt (niet in de vaste opstelling te zien).